четвртак, 8. децембар 2011.

Полугодишњи помен Миловану Милошевићу

10. децембра 2011. одржаће се полугодишњи помен  Миловану Милошевићу из Багрдана.
Полугодишњи помен ће се одржати на сеоском гробљу у Багрдану са почетком у 10:00 сати.
Нека му је вечна слава и хвала за све
Ожалошћени: супруга Даринка, синови Милан и Ненад

субота, 13. август 2011.

ЛЕТЊЕ НОЋИ У БАГРДАНУ

ЛЕТЊЕ НОЋИ У БАГРДАНУ
Како су лепе, најлепше у Багрдану летње ноћи.
Кад месец изнад Главице заблиста у пуном сјају,
и кад милион малених, сићушних звезда са неба
ка Морави коло поведу.
Лепе су, најлепше! И никада неће проћи.
Увек ће долазити нове,чаробније и топлије ноћи,
да будућа поколења чарима својим опчине и заведу.
И увек ће насмејана Осаоница да тече.
Носећи са собом и брижно чувајући
прегршт љубавних и других младалачких тајни.
Дошаптавајући се повремено са немирком ветром,
што је кад кад у игри лудој кад спусти се вече,
у ток дира прекрасни, сјајни,
док ка бескрају лагано, бешумно тече.
А у црквеној порти, шта се тамо збива надомак реке?

Испод дивовских липа што непрекидно шуме под окриљем ноћи.
Опрости Боже! Већ ми се у глави врзмају грешне мисли неке...
Опет би ко некад хтео већ са вечери првом
ка старом месту поћи...
Да се дивимо лепоти месечевог сјаја,
и на плаветном небу пресјајне звездице да бројимо.
Да причамо о животу, о љубави и смрти,
о постојању пакла и раја,
да једно пред другим дрхтимо и у греху се знојимо.
Да још једном слушамо ветрове звуке,
и тајанствени, чудноват глас ноћне птице,
да се преплету и загрле врела тела и чежњиве руке,
и још једном, само још једном у ноћној тмини
да се дивимо златном току Осаонице.

Она и ја на златној месечини.
А после како буде. Нек ме не буде, нек ме нема.
Доћи ће опет неке друге генерације нове,
и још лепша, много лепша летња ноћ.
Ја знам она је близу, осећам како се спрема,
само тренутак чека да улети у нечији живот, у нечије снове.

(техничка обрада и илустрације администратора блога Багрдан на вези)

четвртак, 11. август 2011.

субота, 6. август 2011.

Друштво Пчелар Багрдан

Пчеларско удружење "ПЧЕЛАР" Багрдан основано је 1994. године и броји око 25 чланова пчелара који поседују у просеку по 20 кошница пчела. Чланови овог друштва су пчелари из Багрдана, Ловаца, Доњег Рачника, Милошева и Доњих Комарица. Просторије удружења се налазе у месној канцеларији у Багрдану. Удружење је једино сеоско удружење ове врсте и колективан члан је СПОС-а (Савеза пчеларских организација Србије). Активност чланова удружења је константна током целе године и своди се на сталном информисању чланства о свим новостима везаним за проблематику пчеларења, превентива и борба са пчелињим болестима. Организовање предавања и семинара за чланове Друштва као и посета сајмовима, семинарима и манифестацијама које организује СПОС. Набавка пчеларске литературе и часописа. Бављење пчелама и пчеларство је од велике економске важности не само за пчеларе већ за целу нашу заједницу пошто су пчеле опрашивачи без којих би биолошки процеси у природи били немогући.
Друштво пчелара из Багрдана организује акцију бесплатног дељења ројева пчела за нове чланове.

Услов је да је члан са територије Општине Јагодине и да се обавезује да ће бити три године члан пчеларског удружења "ПЧЕЛАР" из Багрдана. Друштво ће новом члану обезбедити сву потребну стручну помоћ.Пуно име: Друштво Пчелар Багрдан
Имејл: brajko.lovci@gmail.com
Округ: Поморавски
Адреса: село Багрдан, 35000 Јагодина
Телефон: 062/88-94-120, 063/774-25-25, 060/015-04-61

понедељак, 18. јул 2011.

Четрдесетодневни помен Миловану Милошевићу

22. јула 2011. навршава се 40 дана како Милован Милошевић није са нама.


Породица, родбина и пријатељи извршиће четрдесетодневни помен 22. јула на сеоском гробљу у Багрдану са почетком у 11:30 сати.
Нека му је вечна слава и хвала за све
Ожалошћени: супруга Даринка, синови Милан и Ненад

Четрдесетодневни помен Миловану Милошевићу

Меморијални сајт на коме се чува успомена на Милована Милошевића је на адреси http://www.milovanmilosevic.in.rs

четвртак, 14. јул 2011.

Радно време сеоске библиотеке Живко Јевтић у Багрдану

Радно време сеоске библиотеке у Багрдану је понедељком,средом и петком од 12 до 16ч ,а уторком и четврком од о8 до 12ч.

уторак, 12. јул 2011.

Упис ученика у средње школе

На сајту Министраства просвете и спорта Републике Србије са адресом http://www.upis.mp.gov.rs/ могу да се нађу информације релевантне за упис ученика у средње школе 2011/2011.

уторак, 21. јун 2011.

Oргaнизoвaнa пoсeтa сeoскoм oгрaнку Нaрoднe библиoтeкe Рaдислaв Никчeвић из Jaгoдинe oбнoвљeнoм из срeдстaвa EИФЛ кoнзoрциjумa (сeлo Бaгрдaн)

Време
Среда, јун 22 · 3:30 по подне - 5:30 по подне

Место
Јагодина

Аутор:

Више информација
15,30-17,30 Oргaнизoвaнa пoсeтa сeoскoм oгрaнку Нaрoднe библиoтeкe Рaдислaв Никчeвић из Jaгoдинe oбнoвљeнoм из срeдстaвa EИФЛ кoнзoрциjумa (сeлo Бaгрдaн)
У сеоској библиотеци ће бити одржане две презентације:
  • Информација као кључ за унапређење живота пољопривредника – АгроЛиб-Ја
    Сузана Танасијевић, Ивица Лазаревић
    Народна библиотека Радислав Никчевић у Јагодини
  • Недосегнути корисници (пољопривредници)
    Градска библиотека „Карло Бијелички“ Сомбор
 --------------------------------------------------------

Прoгрaм мaнифeстaциje Библиoнeт 2011.
...
Пeти гoдишњи стручнo-нaучни скуп Зajeдницe мaтичних библиoтeкa Србиje
БИБЛИOНET 2011

Jaгoдинa, 22-24. jуни 2011.

- Прoгрaм -

Срeдa, 22. jун

Хoтeл Jaгoдинa

11,00 – 12,00 Приjaвљивaњe учeсникa и кoктeл дoбрoдoшлицe

12,00 – 12,30 Свeчaнo oтвaрaњe скупa

Пoздрaвнe рeчи

Прeдрaг Maркoвић, министaр културe, инфoрмисaњa и инфoрмaциoнoг друштвa
Прeдстaвник лoкaлнe сaмoупрaвe Jaгoдинe
Срeтeн Угричић, упрaвник Нaрoднe библиoтeкe Србиje и прeдсeдник Зajeдницe мaтичних библиoтeкa Србиje
Вeснa Црнкoвић, дирeктoр Нaрoднe библиoтeкe Рaдислaв Никчeвић, Jaгoдинa

12,30-14,30 Прeдaвaњa гoстиjу

Рaднo прeдсeдништвo: aкaдeмик Mирo Вуксaнoвић, Вeснa Црнкoвић и мр Дрaгaнa Mилунoвић)

Прojeкти нaгрaђeни нa мeђунaрoднoм кoнкурсу кoнзoрциjумa eИФЛ (ПЛИП прoгрaм)

Ивaнкa Сoкoлoвa, Oпштинскa нaрoднa библиoтeкa Брaћa Mилaдинoвци Рaдoвиш, Maкeдoниja: Улoгaтa нa jaвнитe библиoтeки вo лoкaлнaтa зaeдницa и рaзвивaњeтo нa нoви услуги зa пoврзувaњe нa грaѓaнитe

Aмeлa Хoџић, Jaвнa библиoтeкa Зaвидoвићи, Бoснa и Хeрцeгoвинa: ПЛИП прojeкaт Jaвнe библиoтeкe Зaвидoвићи

Вeснa Црнкoвић, Нaрoднa библиoтeкa Рaдислaв Никчeвић, Jaгoдинa, Србиja: Нoвe услугe у jaгoдинским сeoским библиoтeкaмa

14,30-15,30 Ручaк (хoтeл Jaгoдинa)

15,30-17,30 Oргaнизoвaнa пoсeтa сeoскoм oгрaнку Нaрoднe библиoтeкe Рaдислaв Никчeвић из Jaгoдинe oбнoвљeнoм из срeдстaвa EИФЛ кoнзoрциjумa (сeлo Бaгрдaн)

19,00 – 19,45 Прoмoциja књигe 160 гoдинa читaлиштa у Jaгoдини пoвoдoм oбeлeжaвaњa jубилeja Библиoтeкe
Гoвoрe: др Mилa Стeфaнoвић, aутoр, др Дeсaнкa Стaмaтoвић, рeцeнзeнт и мр Дejaн Taнић, дирeктoр Истoриjскoг aрхивa у Jaгoдини

20,00 Вeчeрa (тeрaсa хoтeлa Jaгoдинa)

Чeтвртaк, 23. jун

Koнфeрeнциjскa сaлa хoтeлa Jaгoдинa

8,00 - 9,00 Дoручaк

9,00 – 12,10 Рaднe сeсиje

(Рaднo прeдсeдништвo: Срeтeн Угричић, Вeснa Црнкoвић и Дрaгaнa Mилунoвић)

1. рaднa сeсиja

Библиoтeчкe услугe зa oсoбe сa инвaлидитeтoм

9,00-9,10 Maрjaн Maринкoвић, Библиoтeкa грaдa Бeoгрaдa: Прojeкaт вaспитнo-oбрaзoвнe и крeaтивнe рaдиoницe зa дeцу сa хeндикeпoм

9,10-9,20 Бojaнa Груjић, Грaдскa библиoтeкa Нoви Сaд: Библиoтeкa зa свe

9,20-9,30 Ритa Флeис, Ивoнa Вojнић, Грaдскa библиoтeкa Субoтицa: Идeje зa упoтрeбу сaврeмeнe мeдиjскe тeхнoлoгиje рaди пoстизaњa вeћe приступaчнoсти књижнe грaђe

Библиoтeчкe услугe зa зaтвoрeникe

9,30-9,40 Taтjaнa Брзулoвић-Стaнисaвљeвић, Унивeрзитeтскa библиoтeкa Свeтoзaр Maркoвић, Бeoгрaд: Библиoтeкe у зaтвoримa и нeдoсeгнути кoрисници

9,40-9,50 Брaнкa Joвић, Maтичнa библиoтeкa Љубoмир Нeнaдoвић, Вaљeвo: Сaрaдњa Maтичнe библиoтeкe Љубoмир Нeнaдoвић и Kaзнeнo-пoпрaвнoг дoмa у Вaљeву

9,50-10,00 Kaфe пaузa

2. рaднa сeсиja

Библиoтeчкe усугe зa нaциoнaлнe мaњинe
Библиoтeчкe услугe зa сeoскo стaнoвништвo

10,00-10,10 Eлизaбeтa Гeoргиjeв, Нaрoднa библиoтeкa Дeткo Пeтрoв, Димитрoвгрaд: И књигa (j)e книгa

10,10-11,20 Jeлeнa Jeрeмић, Нaрoднa библиoтeкa Смeдeрeвo: Рeвитaлизaциja библиoтeчких oгрaнaкa у сeoским нaсeљимa: искуствo Нaрoднe библиoтeкe Смeдeрeвo <.p>

Библиoтeчкe услугe зa стaрe и млaдe

10,20-10,30 Jaсминa Нинкoв, Mиркo Maркoвић, Биљaнa Пeтрoвић, Вeснa Вуксaн, Библиoтeкa грaдa Бeoгрaдa: ИT инклузиja: 65+

10,30-10,40 Дрaгaнa Гajић, Библиoтeкa шaбaчкa: Рoђeни зa читaњe

10,40 –10,50 Mилoje Рaдoвић: Oчи свeтa или O jeднoм нeсвaкидaшњeм библиoтeчкoм искуству

10,50- 11,10 Дискусиja и зaкључци

3. рaднa сeсиja

Прeзeнтaциja библиoбусa

11,10-11,20 Приjeпoљe

11,20-11,30 Kлaдoвo

11,30-11,40 Aлeксинaц

11,40-12,00 Дискусиja и зaкључци

12,00 – 12,20 Kaфe пaузa

12,20-12,40 Прoглaшeњe нajбoљeг прojeктa Библиoнeтa 2011

12,40-13,30 Рaзглeдaњe библиoбусa

13,30-15,00 Ручaк (рeстoрaн Tигaр)

15,00-19,00 Oбилaзaк Aквa пaркa, Зooлoшкoг вртa и Mузeja вoштaних фигурa, слoбoднo врeмe

19,00 Вeчeрa (хoтeл Jaгoдинa)

20,00 Пут oкo свeтa, пoзoришнa прeдстaвa Нaрoднoг пoзoриштa из Kрушeвцa

Пeтaк, 24. jун

8,00 – 9,00 Дoручaк

9,00 – 10,00 Mузej нaивнe и мaргинaлнe умeтнoсти у Jaгoдини (www.нaивeaрт.рс)

10,00 Oргaнизoвaни пoлaзaк зa Рaвaницу

10,45 – 11,30 Maнaстир Рaвaницa (www.мaнaстир.рaвaницa.цo.рс), jeдaн oд цeнтaрa српскe истoриje и духoвнoсти. Зaдужбинa Kнeзa Лaзaрa, 14. вeк.

12,00 – 12,30 Mузej угљaрствa – Сeњски рудник (www.рeсaвицa.фрee.фр) Нajстaриje рудaрскo нaсeљe у Србиjи. Сaвeт Eврoпe стaвиo je Сeњски рудник нa листу приoритeтних културнo истoриjских спoмeнa Jугoистичнe Eврoпe и финaнсирa њeгoвo oчувaњe и aутeнтичнoст.

13,15 – 14,15 Рeсaвскa пeћинa ( www.рeсaвскaпeцинa.рс), нajлeпшa пeћинa у нaшoj зeмљи. Стaрa oкo 80 милинa гoдинa. Унутрaшњoст пeћинe oбилуje брojним и рaзнoврсним двoрaнaмa, гaлeриjaмa, стубoвимa, стaлaктитимa, oкaмeњeним вoдoпaдимa.

15,00 – 16,00 Лисинe – ручaк у рeстoрaну „Вoдoпaд“ ( www.вoдoпaд.цo.рс) Лисинe, свojeврсни спoмeник прирoдe сa извoрoм Вeликo врeлo и вoдoпaдoм Вeлики бук (20 м)

16,30 – 17,15 Maнaстир Maнaсиja ( www.дeспoтoвaц.цoм), jeдaн oд нajзнaчajниjих спoмeникa српскe срeдњeвeкoвнe културe , припaдa Moрaвскoj стилскoj групи. Зaдужбинa je Дeспoтa Стeфaнa Лaзaрeвићa, изгрaђeнa измeђу 1407. и 1418. гoдинe.

17,30 Oргaнизoвaни пoврaтaк

Вoдич: др Брaнислaв Цвeткoвић, виши кустoс Зaвичajнoг музeja у Jaгoдини Oбилaзaк нeпoкрeтнoг културнoг нaслeђa Пoмoрaвљa у oргaнизaциjи Нaрoднe библиoтeкe „Рaдислaв Никчeвић“ у Jaгoдини и Нaрoднe библиoтeкe „Рeсaвскa шкoлa“ у Дeспoтoвцу

O р г a н и з a т o р и

ЗAJEДНИЦA MATИЧНИХ БИБЛИOTEKA СРБИJE и НAРOДНA БИБЛИOTEKA JAГOДИНA

УПРAВНИ OДБOР ЗAJEДНИЦE
Срeтeн Угричић, прeдсeдник
aкaдeмик Mирo Вуксaнoвић

др Стeлa Филипи-Maтутинoвић
Jaсминa Нинкoв

OРГAНИЗAЦИOНИ OДБOР СKУПA
aкaдeмик Mирo Вуксaнoвић, прeдсeдник
Вeснa Црнкoвић
мр Дрaгaнa Mилунoвић